زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

۲۴۷ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

Epic delivery service

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۱ ، ۱۱:۱۲
آرمیتا احمدی

Angry birds therapy

مرکز درمان انگری برد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۱ ، ۰۷:۲۹
آرمیتا احمدی

بسیاری از ما با رویاهایمان زندگی نمی کنیم زیرا با به جای آن با ترس هایمان همنشین هستیم.

Too many us are not living our dreams because we are living our fears.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۱ ، ۰۴:۵۵
آرمیتا احمدی

تاریخ به ما یاد می دهد که بشر و در کل ملت ها زمانیکه از تمامی روش ها و (وضعیت موجود) زده شوند هوشمندانه تر عمل می کنند.

History teaches us that men and nations behave wisely once they have exhausted all other alternatives

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۱ ، ۱۰:۱۶
آرمیتا احمدی

راه در آسمان نیست (آنرا آنجا جستجو نکنید)  راه هر کاری در دلهای ( شما )است "بودا"

The way is not in the sky. The way is in the heart.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۱ ، ۰۷:۰۷
آرمیتا احمدی

تا حالا تا این حد عصبانی بودی که یه کوسه رو بزنی ناک اوت کنی و برنده بشی ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۱ ، ۱۱:۳۵
آرمیتا احمدی

High five

بزن قدش رفیق 

اصطلاح "Give me five" نیز یعنی بزن قدش !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۱ ، ۰۷:۴۳
آرمیتا احمدی


گاهی قید و بندها و زنجیرهایی که مانع ما میشودند بیشتر زایینده ذهن ما هستند تا فیزیکی و واقعی

Chains that prevent You from being free

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۱ ، ۰۴:۵۷
آرمیتا احمدی

توی دهه 1950 همه مهربون تر بودند ... حتی خرس ها ...

In the 1950s everyone was nicer. Even The bears

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۱ ، ۱۲:۲۸
آرمیتا احمدی

حلقه یا چرخه ترس ....
سوسک از موش میترسه
موش از گربه و...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۱ ، ۰۸:۳۵
آرمیتا احمدی