زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

۳۴ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است


کسانی که نمیتوانند ذهن خود را تغییر دهند،. نمیتوانند هیچ چیز دیگر را تغییر دهند.
"جرج برنارد شاو"
those who can't change their mind can't change anything

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۱ ، ۱۱:۵۵
آرمیتا احمدی

این روش واقعا جواب میده

اگه باورش ندارید امتحانش کنید.

یه ساعت شوهر (یا همسرتون) رو با سگتون توی ماشین معطل نگه دارید بعد برید در ماشین رو باز کنید

کدومشون از دیدن شما خوشحال میشن؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۱ ، ۰۴:۴۳
آرمیتا احمدی

این هم تی شرتی که با هم در موردش به توافق رسیدیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۱ ، ۰۴:۴۳
آرمیتا احمدی

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویا هایشان را باور دارند.(النورت رزولت)

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” Eleanor Roosevelt۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۱ ، ۰۴:۳۱
آرمیتا احمدی

همه چیز زیباست اما همه توانایی دیدن آنرا ندارند.

EVERYTHING has beauty but not Everyone see it

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۱ ، ۰۵:۵۵
آرمیتا احمدی

No all who wander is lost
 هر سرگردانی را نتوان گمشده نامید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۱ ، ۰۵:۵۴
آرمیتا احمدی

آنچه تو را خسته و درمانده می کند کوه های پیش روی تو نیست بلکه ریگ های درون کفشت است.

It isn't the mountain ahead that wears you out; it's the grain of sand in your shoe. - Robert W. Service

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۱ ، ۰۵:۵۴
آرمیتا احمدی

When Mom is alone with the baby vs When Dad is alone with the baby

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۱ ، ۰۵:۵۲
آرمیتا احمدی

انسان هایی که زیاد می خوانند و کم عمل می کنند پس از چندی گرفتار عادت ناپسند ( اندیشیدن به تفکرات فلسفی ) می شوند . آلبرت انیشتن

Albert Einstein - "The person who reads too much and uses his brain too little will fall into lazy habits of thinking.."


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۱ ، ۰۴:۵۸
آرمیتا احمدی

ما نمی توانیم گذشته امان را تغییر دهیم ما نمی توانیم این حقیقت را که آدمها به روش خودشان عمل می کنند تغییر دهیم ما همچنین نمی توانیم در  امور بدیهی تغییری ایجاد کنیم ، تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است که در زمینه ای که تحت اختیارمان است نقش ایفا کنیم و بر روی رفتار خودمان کار کنیم .

We cannot change our past. We can not change the fact that people act in a certain way. We can not change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۱ ، ۰۴:۵۴
آرمیتا احمدی