زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

 تصویر   محصولات        مبلغ  خرید 
Pack Excellent 1-4 + سه بار تماس در هفته  مکالمات تخصصی بانک و بانکداری

این پک آموزش مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان تخصصی بانک و بانکداری به همراه پشیبانی است.

 
380,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مکالمات تخصصی تاکسی ، ترانزیت و اتوبوس  مکالمات تخصصی تاکسی ، ترانزیت و اتوبوس

این پک آموزش مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان تخصصی ترانزیت، تاکسی و اتوبوس به همراه پشیبانی است.

 
380,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مکالمات تخصصی هتل، هتلداری و رستوران  مکالمات تخصصی هتل، هتلداری و رستوران

این پک آموزش مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان تخصصی هتل، هتلداری و رستوران به همراه پشیبانی است.

 
380,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مکالمات تخصصی پزشکی  مکالمات تخصصی پزشکی

این پک آموزش مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان تخصصی پزشکی و بیمارستانی به همراه پشیبانی است.

 
380,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مکالمات تخصصی پلیس  مکالمات تخصصی پلیس

این پک آموزش مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان تخصصی پلیس و راهنمایی و رانندگی به همراه پشیبانی است.

 
380,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Pack Excellent 1-4 + یک بار تماس در هفته  Pack Excellent 1-4 + یک بار تماس در هفته

پک آموزش Excellent 2 مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان به همراه اساتید مجرب با یک مرتبه تماس در هفته می باشد.

 
2,740,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Pack Exclusive  1&2 + یک بار تماس در هفته  Pack Exclusive 1&2 + یک بار تماس در هفته

پک آموزش Exclisive 1&2 مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان به همراه اساتید مجرب با یک مرتبه تماس در هفته می باشد.

 
3,470,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Pack Excellent 1-4 + دو بار تماس در هفته  Pack Excellent 1-4 + دو بار تماس در هفته

پک آموزش Excellent 1-4 مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان به همراه اساتید مجرب با دو مرتبه تماس در هفته می باشد.

 
4,200,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Pack Exclusive  1&2 + دو بار تماس در هفته  Pack Exclusive 1&2 + دو بار تماس در هفته

پک آموزش Exclisive 1&2 مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان به همراه اساتید مجرب با دو مرتبه تماس در هفته می باشد.

 
5,450,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Pack Exclusive  1&2 + سه بار تماس در هفته  Pack Exclusive 1&2 + سه بار تماس در هفته

پک آموزش Exclisive 1&2 مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان به همراه اساتید مجرب با سه مرتبه تماس در هفته می باشد.

 
7,580,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Pack Excellent 1-4 + سه بار تماس در هفته  Pack Excellent 1-4 + سه بار تماس در هفته

پک آموزش Excellent 1-4 مخصوص زبان آموزان برای یادگیری مکالمات زبان به همراه اساتید مجرب با سه مرتبه تماس در هفته می باشد.

 
9,670,000 ریال خرید 
افزودن به لیست مقایسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه

محصولات جدید